Stichting Sociale Ontwikkeling (SSO) zet zich in om door middel van informatie-uitwisseling en discussie het maatschappelijk leven tegen het licht te houden en zo bij te dragen aan een stabiele en veilige samenleving voor iedereen.

 

Lopende zaken

Op 7 oktober 2021 organiseerden we  in samenwerking met vertegenwoordigers van
Roc van Twente, Woningcorporaties, Wijkracht Hengelo, Boeroepsvereniging Sociaal Werkers, Movisie en  Saxion een

Symposium SOCIAAL activistisch WERK in de WIJK.

Nu de pandemie uitgewoed lijkt, willen vervolgstappen zetten - Er is contact gezocht met het betreffende ministerie en daarnaast zoeken we ook verbinding zowel lokaal als in de regio. De conclusies van het symposium - uitgewerkt in een concreet voorstel zijn verwerkt in een brief aan de overheid - een kopie daarvan leest u hier.

------------------------------------

De Europese zaak

Als start van een mogelijk langer lopend project beginnen we dit jaar met een verbroederende kerst-samenzang. Lees hier meer.

---------------------------------

 

 

 

Europa 75 jaar vrijheid

De kracht van samenwerking is niet te overschatten. een eensgezind Europa is als vaste grond voor onze toekomst.   Dat Europa een factor van belang is moge duidelijk zijn. Dat samenwerking en solidariteit noodzaak zijn ook. Daar dragen wij graag aan bij,  een eerste idee is de verbondenheid in de (eu)regio te versterken. Hoe kan […]