Wie de jeugd heeft…

Op dinsdag 16 april 2019 organiseerde SSO (toen nog SPO) een lezing in de bibliotheek van Hengelo. Een lezing voor ouders, raadsleden, docenten, medewerkers jeugdzorg en al wie met jeugd in aanraking komt.

In het bijzonder werd aandacht besteed aan het leef- en leerklimaat in jeugdzorg, speciaal onderwijs en gezinshuizen ne het werkklimaat onder medewerkers in instellingen

Doel: een gezonde deelname van de jeugd aan de samenleving bevorderen